Privacyverklaring Mollekesfest

 1. Algemeen privacy beleid
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Algemeen privacy beleid  

U kan het algemeen privacy beleid van GC De Wildeman consulteren via: https://www.gcdewildeman.be/privacy . Hieronder zetten we meer specifiek uiteen voor welke doeleinden uw gegevens via deze website worden gebruikt en welke partijen toegang hebben tot uw gegevens.

 1. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

GC de Wildeman is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke. Met vragen over het gevoerde privacy beleid en de genomen maatregelen van GC De Wildeman kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@gcdewildeman.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@herent.be

 1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens die u via deze website verstrekt worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ze ingeeft:

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Het inschrijven voor activiteiten
 • Het inschrijven voor evenementen

Door u te registreren op deze website geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken voor het doeleinde waarvoor u gekozen hebt. GC de Wildeman en haar verwerker Ticketmatic garanderen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt zonder dat u hier voor heeft gekozen.

Het gebruik van één web toepassing laat u en ons wel toe om efficiënt te werken. U moet slechts één keer uw basisgegevens ingeven waarna u van verschillende mogelijkheden (doeleinden) gebruik kan maken.

 1. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden GC de Wildeman kunnen uw gegevens inkijken, alsook de verwerker m.n. TicketMatic. Ons bestuur stelt met deze verwerker een “verwerkingsovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

U geeft zelf uw gegevens in.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 1. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur info@gcdewildeman.be of de functionaris voor gegevensbescherming privacy@herent.be contacteren. U heeft volgens de privacywetgeving het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
  1. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

  1. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u heeft inbreuken vastgesteld kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie                                                                                             Gegevensbeschermingsautoriteit

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel                                                                     Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact(at)toezichtcommissie.be                                                                                    contact(at)apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure VTC                                                                                     Link naar klachtenprocedure GBA

 

 1. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Door een account aan te maken geeft u uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens invullen is een actieve handeling, u kan er evengoed voor kiezen om u niet te registreren binnen deze site. Bij inschrijving, registratie kan er ook nog bijkomend toestemming gevraagd worden voor het verwerken van beeldmateriaal. Hier heeft u de keuze om u te verzetten van het maken van beeldmateriaal tijdens de activiteiten.

Vragen

 Zit u met vragen over ons privacybeleid of over uw privacy of wilt u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over ubijhouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou u graag een toestemming intrekken? Dan kan u dit doen door ons te contacteren.

Cookies op website

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebruikers. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

 Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een derde partij zoals Google Analytics voor bezoekersstatistieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies.

 • Cookies die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of pop-up.
 • Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
 • Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.
 • Cookies van tools om pagina's te delen op social media zoals AddThis of Sumo. 
 • Cookies van tools om bevragingen te doen aan de surfers zoals Hotjar.

 

Met de cookies op onze site houden in geen geval persoonsgegevens bij, maar enkel klikstatistieken om ons publiek beter te kennen.

publiek

We werken samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

GC De Wildeman is een dataverwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat we gegevens bijhouden van ons publiek. We verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor onze diensten.

Jouw persoonsgegevens komen bij ons via verschillende kanalen.

 • Registratie voor een actie
 • Invullen van een formulier
 • Aanmaken van een account
 • Aankopen van tickets

De verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt om

 • Informatie te kunnen leveren voor onze administratie
 • Tickets op te sturen
 • Onze publiciteit beter af te stemmen op je persoonlijke interesses en behoeftes.

We geven in geen geval persoonsgegevens door aan andere organisaties.

privacy

Wij respecteren uw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.

Indien u intekent op onze nieuwsbrief of een formulier verzendt vanaf onze website, dan zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor het specifieke doel waarvoor u ons uw gegevens heeft bezorgd. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze te laten aanpassen of schrappen.

eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GC De Wildeman en worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteursrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.